Badtemperatur i Lilla Älgsjön 14 °C
Kommunikation mot enhet fungerar inte, mätvärden ej korrekta
Denna sensor är en del av ett IOT projekt där syftet för denna enhet är att övervaka vattennivå.
Sensorn sitter 3 dm under normalnivå.
Utöver nivå registrerar denna sensor även vattnets temperatur. Det är den data som ni nu har åtkomst till.
Data skickas med fast intervall ett flertal gånger per dag.
Vi kan inte garantera datans kvalitet, se denna information som en fingervisning.