Badtemperatur i Nedre Glottern 12.5 °C

Status:
Kommunikation mot enhet fungerar
Denna sensor är en del av ett IOT projekt där syftet för denna enhet är att övervaka vattennivå. Sensorn sitter på en nivå om 20 dm under ytan.
Utöver nivå registrerar denna sensor även vattnets temperatur. Det är den data som ni nu har åtkomst till.
Data skickas med fast intervall ett flertal gånger per dag.
Vi kan inte garantera datans kvalitet, se denna information som en fingervisning.