Innemiljö Stadsvakten
Lufttemperatur 21 °C
Luftfuktighet 27 %Rf.
Koldioxid 321 ppm CO2
Daggpunkt 1.3 °C

Med hjälp av denna information och temperatur på en yta kan man se om det finns risk för att luften ska kondensera.
Tekniken går att använda för att indikera
  • Kondensutfällning i källare
  • Halkrisk på gator och vägar
  • Isbildning på kontaktledningar
  • eller där det inte är önskvärt att luften kondenserar

    Schyst luftkvalitet