Innemiljö Stadsvakten
Lufttemperatur 22 °C
Luftfuktighet 23 %Rf.
Koldioxid 333 ppm CO2
Daggpunkt -0.1 °C

Med hjälp av denna information och temperatur på en yta kan man se om det finns risk för att luften ska kondensera.
Tekniken går att använda för att indikera
  • Kondensutfällning i källare
  • Halkrisk på gator och vägar
  • Isbildning på kontaktledningar
  • eller där det inte är önskvärt att luften kondenserar

    Schyst luftkvalitet