Har du tagit fram något att dricka?
Blir det kondens på glaset?
Då är drickan kallare än 8.3 °C

Kondensen beror på att lufen kondenseras på glaset då glaset är kallare än 8.3 °C.
Denna temperatur kallas daggpunkt och beräknas via en fantastisk formel som baseras på
luftens temperatur, nu 12 °C och
luftens funktighet, nu 77 %Rf.
Med hjälp av denna information och temperatur på en yta kan man se om det finns risk för att luften ska kondensera.
Tekniken går att använda för att indikera
  • Kondensutfällning i källare
  • Halkrisk på gator och vägar
  • Isbildning på kontaktledningar
  • eller där det inte är önskvärt att luften kondenserar

    Denna sida är en rikig onödig information men baserad på IOT teknik placerad vid min utebar.
    Observera att sensorn sitter på en spalje mer eller mindre direkt solen.